Smagioji robotika (6-8 metai)

1 kartas per sav. 1,5 val.
12 vaikų grupėje
Amžius 6-8 metai
Šiauliai, Klaipėda

Smagiosios robotikos programa skirta ugdyti ir skatinti vaikus pažinti robotikos, matematikos, informatikos, gamtos mokslų pradmenis. Robotika skatina vaikus mąstyti kūrybiškai, analizuoti situacijas ir taikyti kritinio mąstymo bei problemų sprendimo įgūdžius. Vaikai mokomi būti ne tik išmaniųjų technologijų vartotojais, bet ir jų kūrėjais, dalinasi idėjomis, aktyviai ir kūrybingai veikia.


Ko vaikai išmoksta smagiosios robotikos užsiėmime?

Vaikai mokosi dirbti savarankiškai, lavina smulkiąją motoriką, mokosi pradėti ir baigti savo darbus, tvarkosi darbo vietą, mokosi naudoti technologijas darbui, naujų žinių įgijimui, susipažįsta su programavimo pagrindais, geba programuoti sukurtus robotus, susipažįsta su pagrindiniais mechanikos principais ir jų taikymo būdais, mokosi bendradarbiavimo, darbo komandoje ir draugiškumo!

Užsiėmimų metu vaikai:

  • Lavina erdvinį mąstymą.
  • Lavina smulkiąją motoriką.
  • Kryptingai nukreipia technologijų valdymą, išmoksta valdyti sukonstruotus mechanizmus.
  • Ugdo kūrybiškumą.
  • Susipažįsta su robotikos elementais, dalimis ir jų veikimo principais.
  • Mokosi programuoti planšete vaikams specialiai pritaikytoje piktogramų aplinkoje.
  • Lavina pastabumą.

Užsiėmimus gali lankyti  6-8 metų vaikai, kuriems labai patinka konstruoti iš lego ir kurti, kurie nori atrasti ne tik smagią, bet ir naudingą veiklą. Leiskime vaikams patirti mokymosi-pažinimo džiaugsmą!